El Tierno. IES Tierno Galván de Moncada

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Histórico Ajudes al transport per a joves estudiants de Moncada

Ajudes al transport per a joves estudiants de Moncada

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

AJUDES-AL-TRANSPORT-_WEBLa regidoria de Joventut de convoca ajudes al transport per a joves empadronats a Moncada entre 14 i 30 anys que se traslladen fora de Moncada per a realitzar els seus estudis, en centres públics i/o concertats NO privats. TRÀMITS: del 18 al 22 de juliol o del 12 al 16 de setembre de 10.00 a 13.00 h al Centre d'ínformació juvenil.


DENOMINACIÓ: “Targeta Sense Contacte – Targeta Intel·ligent” TSC. Per a joves empadronats a Moncada entre 14 i 30 anys que se traslladen fora de Moncada per a realitzar els seus estudis, en centres públics i/o concertats NO privats.
DURACIÓ DE LA TARGETA: 9 mesos, del 15 d’octubre al 14 de juliol. S’arreplega a partir del 14 d’octubre.


PREU, per zones:
⇒ 1 Zona = 128,00 € (64 € al fer la sol·licitud i 64 € quan s’arreplega la targeta en octubre)
⇒ 2 Zones = 159,00 € (80 € al fer la sol·licitud i 79 € quan s’arreplega la targeta en octubre)
⇒ 3 Zones = 190,00 € (95 € al fer la sol·licitud i 95 € quan s’arreplega la targeta en octubre)
El preu de la primera expedició de targeta i de una nova per canvi de zona = 4 €, s’assumirà per part de l’Ajuntament. La reactivació = 2 € per compte de la persona usuària s’abonarà junt al primer pagament.


CARACTERÍSTIQUES:
duració: 9 mesos, sense límit de viatges zones: B, AB, BC, ABC places limitades

DOCUMENTACIÓ a aportar per la persona sol·licitant:

⇒ Primera vegada: sol·licitud + declaració jurada (s’arreplega al Centre d’informació juvenil) fotografia format carnet, fotocòpia DNI/ NIE, fotocopia de la matrícula dels estudis per als quals sol·licita l’ajuda se presentarà abans del 30 de desembre de l’any en curs. La no presentació pot ocasionar la baixa al mes següent.
⇒ Reactivació i/o Canvi de zona:
sol·licitud + declaració jurada (s’arreplega al Centre d’informació juvenil)
fotocopia de la matrícula dels estudis per als quals sol·licita l’ajuda se presentarà abans del 30 de desembre de l’any en curs. La no presentació pot ocasionar la baixa al mes següent.


CONDICIONS ESPECIALS:
En cas de pèrdua/ sostracció (necessari còpia de la denuncia per robatori) i ús indegut o malintencionat/ per la seua manipulació, es podrà sol·licitar el duplicat en qualsevol Centre d’atenció al Client (CACs ubicats en: Benimaclet, Colon, Xàtiva i Túria). Vos demanaran complimentar el corresponent imprès de FGV i abonar 4 euros en concepte de despeses d’emissió del duplicat.


FUNCIONAMENT INCORRECTE DE LES TSC:
Per altres motius, FGV després de comprovar-ho procedirà a la reposició. La persona titular de la targeta haurà d’entregar-la en algun Centre d’atenció al client de Metrovalència, on mentre se fa el tràmit d’emissió de la nova TSC s’entregarà a la persona titular un bo de transport de substitució amb els viatges necessaris.
En este cas FGV s’encarrega de l’expedició de nova targeta sense cost addicional. Esta s’arreplegarà al mateix Centre d’atenció al client en que se ha entregat la targeta estropejada, i en el mateix moment se tornarà el bo de transport de substitució.


OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES:
⇒ les persones titulars de TSC queden sotmeses a totes les normes vigents en l’àmbit de FGV i deuen mostrar la targeta junt amb el DNI quan siguen requerits per qualsevol agent ferroviari en l’exercici de les seues funcions;
⇒ si se detecten irregularitats en l’utilització de les TSC se comunicarà a l’Ajuntament, independentment que per part de FGV se inicien les accions legals pertinents contra les persones infractores i procedir a la retirada de la corresponent targeta.
⇒ no se expendrà cap TSC a nom de persones que han utilitzat indegudament l’ultima o han permet que terceres persones ho hagen fet.

Share Link: Share Link: Google Facebook Myspace
Última actualización el Miércoles, 12 de Octubre de 2011 19:37