298 aspirants per a 3 places a l’Ajuntament de Moncada

Viernes, 27 de Enero de 2012 12:09 xeli
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

woposicions

El passat 28 de novembre la Junta del Govern Local va aprobar la convocatòria de 2 places per a notificador i 1 plaça per a conserge de col·legi. El dia 12 de gener tingué lloc la prova per a conserge a la qual es presentaren finalment 40 persones de les 112 matriculades, i aprovaren 33. El 19 de gener tingué lloc la prova de notificador a la qual es presentaren 76 candidats dels 186 inscrits i van superar la prova 57 persones.


Els aspirants acudiren a l’examen amb moltes il·lusions i expectatives, perquè segons alguns dels presents l’examen era relativament fàcil, encara que tots eren realistes ja que hi havia moltes persones per a 2 places. La prova per a conserges de col·legi constava de 40 preguntes test entre les quals figuraven preguntes com: On estava ubicat en centre social Badía? Quin tipus d’organ és el ple de l’ajuntament? amb quatre respostes possibles.

Els aspirants compten amb un termini de 10 dies per presentar al·legacions i/o reclamacions contra els resultats. En el cas del l’oposició de notificador del 24 de gener al 4 de febrer tots dos inclosos i en el cas de l’oposició de conserge del 17 de gener fins al 27 de gener tots dos inclosos. Un cop finalitzen aquestes dades s’anunciaran els terminis per presentar la docuemntació per a la fase de concurs.

Share Link: Share Link: Google Facebook Myspace
Subir